Jdi na obsah Jdi na menu
 


Placení příspěvků na rok 2019

Placení příspěvků a jiné případné platby

  

Výše klubových příspěvků zůstává ve stejné výši jako v roce 2018, tj. klubový příspěvek člena ve výši 700,- Kč a výše příspěvku hosta 2000,- Kč.  

 

Členský příspěvek ČSS pro rok 2019 zůstává 500,- Kč. 

 

Každý člen SSK 0121 má za povinnost jednou ročně se zúčastnit brigády při opravách a údržbě střelnice nebo se jednou ročně zúčastnit pořadatelské služby při závodech - bude-li do ní určen. Tato povinnost se netýká členů hostujících. Za nesplnění této členské povinnosti se členské příspěvky zvyšují o 500,-- Kč.

 

Členské a klubové příspěvky se platí na rok následující a případné zvýšení za nesplnění členských povinností za rok uplynulý a vše je splatné jednou platbou

Od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019.

 

Dle stanov ČSS čl.V. od.4 je nezaplacení příspěvků v tomto termínu považováno za Váš nezájem o další členství, případně hostování v našem SSK. 

 

V posledních letech se změnil způsob placení členských příspěvků, jediné platby v hotovosti je startovné na závodech. Všechny ostatní platby musíte platit jako vklad na náš účet nebo jako převod z jakéhokoliv bankovního účtu na náš účet u České spořitelny. Trvejte ale na tom, aby na vkladovém nebo převodním dokladu bylo uvedeno Vaše jméno, nebo uveďte číslo průkazu ČSS, které též použijte jako VS  platby.

 

Číslo našeho účtu: 2001199401/2010 FIO a.s..

 

Velká většina z Vás tímto způsobem platí a vše funguje bez závad. Ovšem každý rok se vyskytne pár jedinců, kteří platí - sice na správné číslo účtu - ale složenkou. V tomto případě nelze Vaši platbu identifikovat, protože spořitelna při platbě složenkou ve výpisu z účtu neuvádí jméno plátce. Nepodaří-li se hospodáři jméno plátce zjistit, je to jako kdyby jste nezaplatili.