Jdi na obsah Jdi na menu
 


J. S. Krofta

3. 6. 2007

Josef Stanislav KroftaObrazek

* 13.6.1896

† 18.6.1987

V roce 1976 napsala Lubiše Letošníková článek pod názvem: „ J.S. Krofta – osmdesát v stoje“

Můžete se s ním setkat na střelnici v Chaloupkách, na schůzích a podnicích plaveckého spolku "Vltavan", stejně jako na přednáškách v Národ­ním muzeu. A letos v únoru jsme mohli v Braníku navštívit výstavu jeho pětasedmdesáti fotografií ze všech koutů světa, které navštívil. Jubilejní výstavu, neboť letos v červnu se J. S. Krofta - jeden z průkopníků sportovní střelby u nás, účastník Pražského povstání, dlouholetý amatérský fotograf a dodnes člen pistolářského klubu – dožívá osmdesátin.

Není mnoho lidí, kteří mají to štěstí, že se stanou živoucími doklady a svěd­ky událostí, které jsou pro druhé ději­nami. K těm vyvoleným patří právě náš jubilant. Byl totiž od svého mládí účastníkem veškerého soudobého spor­tovního, i politického dění. Rodák ze Šárky (nar. 13. 6. 1896) se vyučil řez­nictví a jak se slušelo, měl jít do svě­ta na zkušenou. Zatím, po dobu poby­tu v Praze, se věnoval různým zájmům. Od roku 1907 začal amatérsky foto­grafovat a roku 1911 vstupuje poprvé do sportovní arény. Není to příměr, ne­boť mladý tovaryš se stal jedním z pražských průkopníků amatérského boxu, kteří chodili trénovat do zimní restaurace "U Vorlíčků" na Vinohra­dech. O rok později je přijat do amatérské skupiny při tělovýchovné škole dnes již, legendárního Fridolína Hoyera. Věnuje se i sportovnímu plavání. A roku 1914 odjíždí na jaře na zku­šenou, která se protáhla na řadu let. Jede na výstavu do San Francisca a protože mu vypuknutí války znemožňuje návrat domů, zůstává v Americe. Dík základním znalostem angličtiny se zde dobře uchytí. Pracuje v odborovém hnutí a po vstupu Ameriky do války se hlásí jako dobrovolník a dostává se do oddělení vojenské fotografie. Ro­ku 1917 se oženil s krajankou, sestrou svého kolegy z pražské obchodní školy.

Léta mezi koncem války a rokem 1934, kdy se vrátil do Prahy, jsou pro J. S. Kroftu naplněna bohatou spor­tovní činností: pracuje v krajanském fotbalovém klubu, věnuje se výtvarné fotografii, a od r. 1930 sportovní střelbě v brooklynském "Rife and Revol­ver Club", kde nejprve pěstuje závod­ní puškovou střelbu, později pistolovou disciplínu. Střeleckých závodů, kterých se zúčastnil, je něco přes třicet. Ve­směs si v nich udržuje místo mezi de­seti prvními.

Po návratu do Prahy se dál věnu­je střelbě, která ho plně zaujala. Z dvanácti závodů, na nichž se podílel jako člen Československé obce střelecké, byl poslední župní přebor, uspořáda­ný 18. září 1938.

Přišel 5. květen 1945. Praha volá o pomoc a milióny posluchačů v celém světě slyší její volání. Slyší to i v pražském rozhlase z úst J. S. Krofty.

Ti, kdo v Praze stavějí barikády a hájí je, se s ním setkávají jako se zkušeným střelcem. Instruuje barikádníky v za­cházení s ukořistěnými zbraněmi, zvláště s nebezpečnými "pancéřovými pěstmi". Prezident republiky odměňuje jeho bojové zásluhy několika stát­ními vyznamenáními. A 28. 9. 1945 se jíž účastní prvních armádních střeleckých závodů v Kobylisích. Střílí jako jeden z mála civilistů - armádní pistolí 9 mm a výsledkem 93 bodů ze 100 možných získává první cenu.

Stojí u kolébky prvního pražského střeleckého klubu po válce a spolu s Vlastimilem Hejlem i při počátcích organizování sportovně střelecké činnosti ve Svazarmu. Na mistrovství Čes­koslovenska 7. září 1952 je členem ví­tězného družstva ve střelbě libovolnou pistolí. A léta utíkají, čas se dělí mezí fotografováni, návštěvy přednášek a střelbu. J. S. Krofta - dnes nestor naší sportovní střelby - se v roce 1974 stává opět členem pistolářského klubu a loni, v roce 1975, získává II. výkonnostní třídu.

A najednou je tu osmdesátka. Je to vzácná disciplína: osmdesátka vstoje, po letech naplněných prací, obětavostí, organizátorskou činností. Osmdesátka s rovnými zády, s úsměvem, moudrými životními zkušenostmi, které rád svěří tomu, kdo o ně stojí. A s rukou, která stejně spolehlivě uchopí pistoli na střelnici, jako sklenku vína při mimo­řádné, slavnostní příležitosti. Nezbývá, než si přiťuknout na další léta: na dob­ré zdraví, jasné oko a jistou ruku!

Obrazek
Pohár J. S. Krofty
1. ročník1976Lenk
2. ročník1977Šámal
3. ročník1978Sláma
4. ročník1979Fejk
5. ročník1980Birndt
6. ročník1981Fejk
7. ročník1982Malý
8. ročník1983-
9. ročník1984Lenk
10. ročník1985Lenk
11. ročník1986Malý
12. ročník1987Gabriel
13. ročník1988Janeček
14. ročník1989Janeček
15. ročník1990Janeček
16. ročník1991Gabriel
17. ročník1992-
18. ročník1993Jirkal
19. ročník1994Sláma
20. ročník1995Janeček
21. ročník1996Gabriel
22. ročník1997Tláskal
23. ročník1998Tláskal
24. ročník1999Tošek
25. ročník2000Trnka
26. ročník2001Sláma
27. ročník2002Sláma
28. ročník2003Jech
29. ročník2004Gabriel
30. ročník2005Ambros
31. ročník2006Semrád
32. ročník2007Packan
33. ročník2008Packan
34. ročník2009Packan
35. ročník2010Cvrk