Jdi na obsah Jdi na menu
 


Placení příspěvků na rok 2021

Placení příspěvků a jiné případné platby

  

Výše klubových příspěvků zůstává ve stejné výši jako v roce 2019, tj. klubový příspěvek člena ve výši 700,- Kč a výše příspěvku hosta 2000,- Kč.  

 

Členský příspěvek ČSS pro rok 2019 zůstává 500,- Kč. 

 

Každý člen SSK 0121 má za povinnost jednou ročně se zúčastnit brigády při opravách a údržbě střelnice nebo se jednou ročně zúčastnit pořadatelské služby při závodech - bude-li do ní určen. Tato povinnost se netýká členů hostujících. Za nesplnění této členské povinnosti se členské příspěvky zvyšují o 500,-- Kč.

 

Členské a klubové příspěvky se platí na rok následující a případné zvýšení za nesplnění členských povinností za rok uplynulý a vše je splatné jednou platbou

Od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

 

Dle stanov ČSS čl.V. od.4 je nezaplacení příspěvků v tomto termínu považováno za Váš nezájem o další členství, případně hostování v našem SSK. 

 

V posledních letech se změnil způsob placení členských příspěvků, jediné platby v hotovosti je startovné na závodech. Všechny ostatní platby musíte platit jako vklad na náš účet nebo jako převod z jakéhokoliv bankovního účtu na náš účet u FIO banky a.s.. Trvejte ale na tom, aby na vkladovém nebo převodním dokladu bylo uvedeno Vaše jméno, nebo uveďte číslo průkazu ČSS, které též použijte jako VS  platby.

 

Číslo našeho účtu: 2001199401/2010 FIO a.s..

Jako variabilní symbol platby použijte číslo svého průkazu ČSS !!!

Velká většina z Vás tímto způsobem platí a vše funguje bez závad. Ovšem každý rok se vyskytne pár jedinců, kteří platí - sice na správné číslo účtu - ale složenkou. V tomto případě nelze Vaši platbu identifikovat, protože spořitelna při platbě složenkou ve výpisu z účtu neuvádí jméno plátce. Nepodaří-li se hospodáři jméno plátce zjistit, je to jako kdyby jste nezaplatili.