Hlavní rozhodčí Ing. Z. Zahrádka a PHK J. Neuberg.