Hlavní rozhodčí a ředitel při vyhlašování výsledků..