Po vyklizení místnosti se začali pokládat nové desky.