Řezalo se dřevo, Ivan Hermel řeže a Karel Šotkovský drží