Výměnu zářivky provádí Václav za asistence Vaška a Petra